تفاوت مدیر و رئیس شورای مدیران و مسئولیتهای مدیر در شرکتهای مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار زیاد شده و افراد زیادی خواهان آن هستند، موضوع ثبت شرکت در کشور ترکیه می باشد. ثبت شرکت در کشور ترکیه انواع مختلفی دارد اما یکی از این [...]

آیا فرد ایرانی می تواند بدون داشتن مشاور مالی اقدام به تأسیس شرکت نماید؟

ثبت شرکت در ترکیه به دلیل نزدیکی کشور ترکیه به کشور ایران، همچنین نزدیک بودن فرهنگ این دو کشور، وجود روزانه ده ها پرواز از تهران به استانبول، اوضاع کنونی کشور ایران و از همه مهم تر میزان سرمایه [...]