تفاوت مدیر و رئیس هیأت مدیره و مسئولیتهای مدیر در شرکتهای سهامی ترکیه

شرکت سهامی در ترکیه شرکت های ثبت شده در کشور ترکیه دارای اعتبار بین المللی می باشند و همین موضوع باعث افزایش ثبت شرکت در کشور ترکیه شده است. ثبت شرکت در کشور ترکیه انواع مختلفی دارد یکی از آن ها [...]

تفاوت مدیر و رئیس شورای مدیران و مسئولیتهای مدیر در شرکتهای مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار زیاد شده و افراد زیادی خواهان آن هستند، موضوع ثبت شرکت در کشور ترکیه می باشد. ثبت شرکت در کشور ترکیه انواع مختلفی دارد اما یکی از این [...]

یک مشاور مالی زبده چگونه در کم کردن مالیاتها و هزینه های شرکت شما می تواند مؤثر باشد؟

قوانین ثبت شرکت در ترکیه ثبت شرکت در کشور ترکیه تابع قوانین و شرایطی می باشد که لازم است شخص یا اشخاصی که در ترکیه شرکتی ثبت می کنند به این قوانین توجه کنند. بحث مالیات ها در کشور ترکیه بسیار [...]